Pro školy

Based jako pomocník při výuce

Společenským vědám a obecně výuce znalostí nutných pro každodenní život se ve školách mnohdy věnuje velmi málo času, o hodinové dotaci pro finanční gramotnost či sexuální výchovu škoda mluvit. Based tým se proto snaží nejen o zefektivnění, ale především o zatraktivnění těch předmětů, na které není dlouhodobě kladen dostatečný důraz. Pomoci tomu má také metodika, která nabízí příklady další práce s videem v hodině, díky čemuž se z čistě frontální výuky stává různorodá aktivita s bonusem snadněji nabytých znalostí.

Pořady Based vznikají ve spolupráci s odbornými garanty, kteří ručí za faktickou správnost videí a pedagogickými konzultanty, kteří pomáhají obsah a rozsah pořadů přizpůsobovat požadavkům výuky na základních a středních školách.

Metodika

Metodické podklady k Based obsahu najdete pod videi na našich stránkách. Jejich cílem je především zohlednění různých stylů učení a lišících se studijních potřeb jednotlivých žáků. Konkrétní příklad lze uvést na základních čtyřech typech studenta (vychází ze Slabikáře neformálního vzdělávání v práci s mládeží):

aktivista – potřebuje věci zkoušet
teoretik – uvažuje velmi logicky a hledá jasně podložené argumenty
pozorovatel – potřebuje rozumět kontextu činnosti, skupinu narozdíl od aktivistů spíše pozoruje
pragmatik – také potřebuje věci zkoušet, ale v kontextu konkrétní činnosti

V rámci tohoto rozdělení pak můžeme určit pilíře, na kterých Based metodika spolu s videi bude stojí, tak, aby bylo zohledněno co nejvíce diverzních prvků žáků a studentů:

1. souhrn základních informací z videa
2. důvěryhodné zdroje pro další informace
3. pracovní list pro aktivní opakování
4. možnosti pro aktivní využití elektroniky, médií a internetu ve výuce
5. návrhy práce ve skupině

Těchto pět pilířů tvoří kostru metodik k jednotlivým videím. Ne všechna témata umožňují plnohodnotné naplnění všech potřeb, v každém případě je na ně ale vždy brán ohled. Každý metodický podklad vzniká zvlášť v souladu se scénáři jednotlivých videí. Součástí metodiky je soubor aktivit, pracovních listů a dalších zdrojů pro kompletní rekapitulaci základních informací z daného oblasti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram