Z Československa neměl radost nikdo kromě Čechů a Slováků. Rozhovor s historikem Matyášem Borovským

„Slováci správně ví, že závazky z Clevelandské a Pittsburghské dohody nikdy nebyly naplněny,“ říká historik a garant pořadu Long History Short Matyáš Borovský. Jak vnímaly vznik Československa národy, které byly jeho součástí? Jak probíhala samotná jednání o společném státu? Proč Slováci zprvu ani nevěděli o vzniku společné republiky? Co na to Němci? Opravdu byli ze začátku všichni spokojeni? Kde v tu dobu byli Českoslovenští legionáři?

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram