Únor 1948: Jak komunisté ovládli Československo

Za minulého režimu tuhle událost označovali jako “Vítězný únor”, dnes 25. 2. 1948 vnímáme jako komunistický puč, který uvrhl ČSR na 41 let do spárů komunistické totality.

Zdroje:

Literatura:
RYCHLÍK, Jan, Československo v období socialismu 1945-1989, Vyšehrad, 2020
HEIMANNOVÁ, Mary, Československo: stát který zklamal, Petrkov, 2020
KOCIAN, Jiří, Poválečný vývoj v Československu 1945-1948, Státní pedagogické nakladatelství, 1991
ČAPKA, František a Jitka LUNEROVÁ, 1948: Vítězný únor, Brno: CPress, 2012

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram