Vznik Československa: „Stát byl vyhlášen, ale fakticky neexistoval.“

Češi se 28. října 1918 ocitli ve zbrusu novém (dnes již neexistujícím) nezávislém státě. Československu. Kdo za vznikem republiky doopravdy stál? A jakou roli tehdy sehrál zahraniční odboj? Téma pro první díl pořadu Long history short. Prepare to be Masaryked.

Zdroje, doporučená literatura, prameny:

HEIMANNOVÁ, Mary: Československo: stát který zklamal, Petrkov, 2020
RYCHLÍK, Jan: Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa, Vyšehrad, 2018
ZÍDEK, Petr, Jana ČECHUROVÁ, Dagmar HÁJKOVÁ, et al. Budovatelé státu: příběhy osobností, které ovlivnily vznik Československa. Praha: Euromedia Group-Knižní klub v edici Universum, 2018
KLIMEK, Antonín. Říjen 1918: vznik Československa. Praha: Paseka, 1998

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram